DIỄN ĐÀN CỦA CHÚNG TA

TIẾNG NÓI TỰ DO DÂN CHỦ

Daily Archives: 09/21/2015

Sau Tạ Phong Tần, Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả tù nhân chính trị

RFA.  015-09-21 http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/Vn-free-blog-us-call-more-release-09212015082011.html Ông Terry White, viên chức phụ trách quan hệ công chúng của tòa Đại sứ Mỹ ở Hà nội nói rằng Hoa kỳ kêu gọi chính phủ … Tiếp tục đọc

Tiếng nói bên ngoài và cuộc đấu tranh bên trong

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok.  2015-09-21 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/outside-world-s-response-09212015054802.html 09212015-outside-world-s-response.mp3 Các nhà đấu tranh Blogger Điếu Cầy, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và Blogger Tạ Phong Tần RFA http://www.facebook.com/v2.0/plugins/like.php?app_id=&channel=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F44OwK74u0Ie.js%3Fversion%3D41%23cb%3Df361c897cc3ceac%26domain%3Dwww.rfa.org%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rfa.org%252Ff3cc1ecb643261e%26relation%3Dparent.parent&container_width=521&href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FRFAVietnam&locale=en_US&sdk=joey&send=false&show_faces=true&width=250Tiếp tục đọc

Blogger Tạ Phong Tần đến Mỹ

Ngọc Lan, thông tín viên RFA, California. 2015-09-20 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/ta-phong-tan-land-america-09202015124807.html 09202015-ta-phong-tan.mp3 Vào khoảng 9 giờ địa phương ngày 19 tháng 9, 2015 nữ tù nhân lương tâm Tạ Phong Tần đã … Tiếp tục đọc

Thống Kê Khách Thăm

free counters

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 428 other followers

VN Tôi Đâu-Anh Là Ai?