Có phải côn đồ đập phá tượng Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc ở Tây Ninh?

Thanh Trúc, phóng viên RFA.  2015-09-05 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/caodai-founder-statue-smashed-tt-09052015075804.html   Có phải côn đồ đập phá tượng Đức Hộ Pháp Pham Công Tắc ở Tây Ninh? Các nghệ nhân đang đấp vá lại tượng Đức Hộ Pháp Pham Công Tắc ở Tòa Thánh Tây Ninh. Hình do Ban đại diện cung cấp Tín đồ Cao Đài trong […]

Những người anh hùng không phải của chế độ

Kính Hòa, phóng viên RFA.  2015-09-07 http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReadingBlogs/there-r-the-heroes-despite-the-collapse-kh-09072015074823.html Vẫn có những anh hùng trong sự đổ vỡ Thân nhân đón những người tù được đặc xá hôm 31/8/2015 tại Hà Nội. AFP photo   Khi mạnh yếu có lúc khác nhau Nhưng hào kiệt đời nào cũng có Nguyễn Trãi,  Bình Ngô Đại Cáo Những anh […]

Bùi Thanh Hiếu: Nói Trong Im Lặng

Tường An, thông tín viên RFA.  2015-09-07 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/bui-thanh-hieu-speak-in-silance-ta-09072015091108.html Bùi Thanh Hiếu: Nói trong im lặng Sau quyển « Đại Vệ Chí Dị » được nhà xuất bản Trẻ phát hành tại hải ngoại. « Nói Trong Im lặng” là quyển thứ hai của tác giả Bùi Thanh Hiếu (tức blogger Người Buôn Gió) được Eva Tas Foundation xuất […]