DIỄN ĐÀN CỦA CHÚNG TA

TIẾNG NÓI TỰ DO DÂN CHỦ

Daily Archives: 09/08/2015

Có phải côn đồ đập phá tượng Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc ở Tây Ninh?

Thanh Trúc, phóng viên RFA.  2015-09-05 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/caodai-founder-statue-smashed-tt-09052015075804.html   Có phải côn đồ đập phá tượng Đức Hộ Pháp Pham Công Tắc ở Tây Ninh? Các nghệ nhân đang đấp vá … Tiếp tục đọc

Những người anh hùng không phải của chế độ

Kính Hòa, phóng viên RFA.  2015-09-07 http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReadingBlogs/there-r-the-heroes-despite-the-collapse-kh-09072015074823.html Vẫn có những anh hùng trong sự đổ vỡ Thân nhân đón những người tù được đặc xá hôm 31/8/2015 tại Hà Nội. … Tiếp tục đọc

Bùi Thanh Hiếu: Nói Trong Im Lặng

Tường An, thông tín viên RFA.  2015-09-07 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/bui-thanh-hieu-speak-in-silance-ta-09072015091108.html Bùi Thanh Hiếu: Nói trong im lặng Sau quyển « Đại Vệ Chí Dị » được nhà xuất bản Trẻ phát hành tại hải … Tiếp tục đọc

Thống Kê Khách Thăm

free counters

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 428 other followers

VN Tôi Đâu-Anh Là Ai?