‘Thiếu minh bạch về 8 vụ án trọng điểm’

BBC, 29-9-2015, 4 giờ trước http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2015/09/150929_vn_8_vuan_trongdiem_   Image copyright AFP. Image caption Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng của Đảng CSVN vừa nói sẽ đưa 8 vụ án trọng điểm ra xét xử trước Đại hội 12 của Đảng. Trong lúc tám vụ án trọng điểm mà Ban chỉ đạo TrungĐọc tiếp “‘Thiếu minh bạch về 8 vụ án trọng điểm’”