Đàm phán song phương TPP: Việt Nam đã chấp nhận công đoàn độc lập *

Công đoàn, dân chủ hóa, FTA, ILO, Nguyễn Đức Kiên, TPP, Điều 60 BHXH, Đối diện. 10.9.15 http://www.ijavn.org/2015/09/am-phan-song-phuong-tpp-viet-nam-chap.html Đến thời điểm này chúng ta đã hiểu rõ hơn quyền tự do cá nhân, quyền mưu cầu hạnh phúc, và quyền sống của một con người. Và chúng ta tin là chúng ta đã hiểu hộiĐọc tiếp “Đàm phán song phương TPP: Việt Nam đã chấp nhận công đoàn độc lập *”