Có hay không âm mưu đảo chính của Phùng Quang Thanh?

Adminbasam on 05/02/2016 https://anhbasam.wordpress.com/2016/02/05/6901-co-hay-khong-am-muu-dao-chinh-cua-phung-quang-thanh/ Bùi Quang Vơm 5-1-2016 Phải nói rằng, lúc đầu, việc Trần Đại Quang được Bộ chính trị đảng giới thiệu và trung ương 14 nhất trí đề cử vào vị trí Chủ tịch nước làm dư luận hết sức bất ngờ. Nhiều người nghĩ, bà Tòng Thị Phóng, uỷ viên bộĐọc tiếp “Có hay không âm mưu đảo chính của Phùng Quang Thanh?”