BIỂU TÌNH NHÂN HỌP THƯỢNG ĐỈNH US-ASEAN Ngày thứ hai 15/2/2016 hội nghị thượng đỉnh Asean đã được khai mạc tại Sunnylands California. Tờ mờ sáng các cộng đồng Cao Miên, Lào, Thái và Việt Nam đã tề tựu ở góc Bob Hope và Ford để biểu tình. Lúc 9 giờ 30, góc đường đãĐọc tiếp