Ngày càng nhiều người tự ứng cử Quốc hội

BBC, 10 tháng 2 2016 http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/02/160210_candidates_vn_election   Image copyright AFP Image caption Bầu cử Quốc hội mới sẽ diễn ra ngày 23/5 Nhiều công dân Việt Nam công bố sẽ tự ứng cử vào vị trí đại biểu Quốc hội, ngay sau khi Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói ông sẽ ra tranh cử QuốcĐọc tiếp “Ngày càng nhiều người tự ứng cử Quốc hội”