Đại sứ Hoa Kỳ: ‘TPP là ưu tiên số một’

20 tháng 2 2016 Cập nhật lúc 00:22 ICT http://www.bbc.com/vietnamese/multimedia/2016/02/160219_ambassador_ted_osius_interview Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam bình luận về tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, nhân sự Đại hội 12 và nhân quyền Việt Nam. BBC: Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký thỏa thuận đối tác toàn diện, trong chừng mực nàoĐọc tiếp “Đại sứ Hoa Kỳ: ‘TPP là ưu tiên số một’”