Biểu Tình Nhân Họp Thương Đỉnh HOA KỲ-ASEAN TẠI KHU NGHỈ MÁT SUNNYLANDS, CALIFORNIA

Đoàn Nam California tại địa điểm biểu tình chung với các đoàn sắc dân Đông Nam Á tại góc đường Gerald Ford và Bob Hope, TP Rancho Mirage, nơi có khu nghỉ mát Sunnylands Center & Gardens. Hoàng Thụy Văn Palm Springs – 16/2/2016 – Theo chân đoàn biểu tình của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California tham gia biểu tình cùng vớiĐọc tiếp “Biểu Tình Nhân Họp Thương Đỉnh HOA KỲ-ASEAN TẠI KHU NGHỈ MÁT SUNNYLANDS, CALIFORNIA”

Việt, Cambodia, Lào, Thái, hơn 2,600 người biểu tình tại Sunnylands

Monday, February 15, 2016 9:03:01 P http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=222679&zoneid=3 Bài liên quan Asean, Hoa Kỳ và Trung Quốc Obama bàn gì với lãnh tụ 10 nước ASEAN? Bắc Kinh: Mỹ nên ngưng lôi kéo ASEAN chống Trung Quố Thượng Ðỉnh ASEAN khai diễn ở Sunnylands Lâm Hoài Thạch/Người Việt RANCHO MIRAGE, Calif. – Tổng Thống Hoa Kỳ,Đọc tiếp “Việt, Cambodia, Lào, Thái, hơn 2,600 người biểu tình tại Sunnylands”