Ứng cử Đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân khóa tới có gì mới?

TRỌNG PHÚ , 06:54 03/02/2016 http://bizlive.vn/chinh-tri-xa-hoi/ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-hoi-dong-nhan-dan-khoa-toi-co-gi-moi-1584810.html Không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, có tư tưởng cục bộ, bảo thủ. Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị về triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóaĐọc tiếp “Ứng cử Đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân khóa tới có gì mới?”