DIỄN ĐÀN CỦA CHÚNG TA

TIẾNG NÓI TỰ DO DÂN CHỦ

Daily Archives: 02/19/2016

Thư đầu năm của Ðại Sứ Ted Osius gởi độc giả Người Việt

 Friday, February 19, 2016 2:15:36 PM http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=222906&zoneid=2 A letter from Ambassador Ted Osius to our readers Note: U.S. Ambassador to Vietnam, Ted Osius, writes this letter to wish a happy … Tiếp tục đọc

Việt Nam, phải dân chủ là điều tất yếu

Kính Hòa, phóng viên RFA. 2016-02-18 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/independent-candidates-good-f-vn-mr-vnh-kh-02182016110249.html   Ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó trưởng ban tuyên giáo trung ương của đảng cộng sản Việt Nam khóa 11, là người có … Tiếp tục đọc

Thống Kê Khách Thăm

free counters

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 428 other followers

VN Tôi Đâu-Anh Là Ai?