Thư đầu năm của Ðại Sứ Ted Osius gởi độc giả Người Việt

 Friday, February 19, 2016 2:15:36 PM http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=222906&zoneid=2 A letter from Ambassador Ted Osius to our readers Note: U.S. Ambassador to Vietnam, Ted Osius, writes this letter to wish a happy new year to the readers of Nguoi Viet Daily News and to summarize the achievements since the diplomatic normalization between Vietnam and the U.S. inĐọc tiếp “Thư đầu năm của Ðại Sứ Ted Osius gởi độc giả Người Việt”

Việt Nam, phải dân chủ là điều tất yếu

Kính Hòa, phóng viên RFA. 2016-02-18 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/independent-candidates-good-f-vn-mr-vnh-kh-02182016110249.html   Ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó trưởng ban tuyên giáo trung ương của đảng cộng sản Việt Nam khóa 11, là người có nhiều phát biểu trước và sau đại hội đảng lần thứ 12 vừa qua về những cải cách và kiểm soát tham nhũng ở ViệtĐọc tiếp “Việt Nam, phải dân chủ là điều tất yếu”