Việt Nam bị xếp hạng ‘không tự do’

BBC, 14 tháng 2 2016 http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/02/160214_vn_freedom_report_2016   Image copyright vietnamtribune.com Image caption Việt Nam được cho 20/100 điểm trong báo cáo năm 2015 Việt Nam được cho 20/100 điểm trong báo cáo về “Tự do toàn cầu 2016” do tổ chức Freedom House thực hiện trên 195 quốc gia và 15 vùng lãnh thổ. BáoĐọc tiếp “Việt Nam bị xếp hạng ‘không tự do’”