Việt Nam bị xếp hạng ‘không tự do’

BBC, 14 tháng 2 2016 http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/02/160214_vn_freedom_report_2016   Image copyright vietnamtribune.com Image caption Việt Nam được cho 20/100 điểm trong báo cáo năm 2015 Việt Nam được cho 20/100 điểm trong báo cáo về “Tự do toàn cầu 2016” do tổ chức Freedom House thực hiện trên 195 quốc gia và 15 vùng lãnh thổ. Báo […]