Phản ứng về việc Tướng Vịnh đề cao hợp tác Trung Quốc

Nam Nguyên, phóng viên RFA. 2015-07-31 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-ddm-urges-promote-mil-co-w-cn-interview-n-t-giang-nn-07312015134505.html Phản ứng về việc Tướng Vịnh đề cao hợp tác Trung Quốc Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ảnh minh họa chụp trước đây. Courtesy photo Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định quan hệ Việt Trung không bao giờĐọc tiếp “Phản ứng về việc Tướng Vịnh đề cao hợp tác Trung Quốc”