VIỆT NAM 10 NĂM Sau LỜI KÊU GỌI “ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC” Cua CỐ THỦ TƯỚNG VC VÕ VĂN KIỆT

 Đào Như     Cách đây đúng 10 năm, ngày 29 tháng 8-2005, ông Võ Văn Kiệt, cố Thủ Tướng Chính Phủ Việt Nam (1991-1997) đã lên tiếng kêu gọi đoàn kết dân tộc. Theo ông đòan kết dân tộc là đoàn kết từ già đến trẻ, từ trên đến dưới, từ Bắc chí Nam, từĐọc tiếp “VIỆT NAM 10 NĂM Sau LỜI KÊU GỌI “ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC” Cua CỐ THỦ TƯỚNG VC VÕ VĂN KIỆT”

Advertisement