Kỷ niệm CM tháng 8 và 2/9: Hãy chôn “chiếc bẫy” xuống địa ngục

Mon, 08/24/2015 – 18:53 — autum http://rfavietnam.com/node/2759 Võ Thị Hảo “Du kích mấy người bèn đặt bà ta nằm trên miệng cỗ áo rồi nhảy lên vừa giẫm vừa hô: “Chết còn ngoan cố này, ngoan cố nổi với các ông nông dân không này?…” (Theo hồi ký “Đèn cù” của  Trần Đĩnh) Những oanĐọc tiếp “Kỷ niệm CM tháng 8 và 2/9: Hãy chôn “chiếc bẫy” xuống địa ngục”