DIỄN ĐÀN CỦA CHÚNG TA

TIẾNG NÓI TỰ DO DÂN CHỦ

Daily Archives: 08/05/2015

Công an ngăn chận các nhà dân chủ gặp gỡ phụ tá ngoại trưởng Hoa Kỳ

T4, 08/05/2015 – 08:03 http://www.sbtn.tv/vi/tin-viet-nam/cong-ngan-chan-cac-nha-dan-chu-gap-go-phu-ta-ngoai-truong-hoa-ky.html Vào chiều 5 tháng 8, công an thành phố Sài Gòn đã ngăn chận nhiều nhà đấu tranh đân chủ, khi những người này được … Tiếp tục đọc

Những xóm nổi 3 không giữa trung tâm Hà nội

Anh Vũ, thông tín viên RFA. 2015-08-05 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/three-nil-hamlets-in-hanoi-08052015062157.html 08052015-three-nil-hamlets-in-hanoi.mp3 Xóm Nổi không khác gì một đống phế liệu. Xóm Nổi tồn tại đã hơn 20 năm nay, với những những … Tiếp tục đọc

Hy vọng và lo ngại của công đoàn độc lập

Kính Hòa, phóng viên RFA. 2015-08-05 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/hope-n-fear-of-inde-union-08052015100608.html 08052015-hope-n-fear-of-inde-union.mp3 Bài Công đoàn là của ai đăng trên Thời báo kinh tế Sài gòn ngày 24 tháng 7, 2015 Screenshot /audio>Những bàn … Tiếp tục đọc

Thống Kê Khách Thăm

free counters

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 428 other followers

VN Tôi Đâu-Anh Là Ai?