LÀM SAO ĐỂ VIỆT NAM “CHỊU PHÁT TRIỂN”?

Blog RFA, Nguyễn Tường Thụy, 22-08-2015 http://rfavietnam.com/node/2752#comment-9457 Mô hình kỳ lạ nhất thế giới Tại hội nghị kết nối các doanh nghiệp nhỏ và vừa toàn quốc tổ chức ngày 8/8 tại Đà Nẵng, bà Phạm Chi Lan đã đưa ra mấy nét chấm phá về bức tranh kinh tế hiện nay của Việt nam.Đọc tiếp “LÀM SAO ĐỂ VIỆT NAM “CHỊU PHÁT TRIỂN”?”