LÀM SAO ĐỂ VIỆT NAM “CHỊU PHÁT TRIỂN”?

Blog RFA, Nguyễn Tường Thụy, 22-08-2015 http://rfavietnam.com/node/2752#comment-9457 Mô hình kỳ lạ nhất thế giới Tại hội nghị kết nối các doanh nghiệp nhỏ và vừa toàn quốc tổ chức ngày 8/8 tại Đà Nẵng, bà Phạm Chi Lan đã đưa ra mấy nét chấm phá về bức tranh kinh tế hiện nay của Việt nam. […]