Dự luật tổ chức chính phủ: phe đảng hay cải cách

Nam Nguyên, phóng viên RFA.  2015-06-03 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/reform-on-orga-gov-06022015201928.html 06032015-reform-on-orga-gov.mp3 Các nhà lãnh đạo Việt Nam. Từ trái qua: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, rời khỏi lăng cố chủ tịch Hồ Chí Minh hôm 20/10/2014. AFP <Quốc hội Việt Nam thảo luận dự thảo LuậtĐọc tiếp “Dự luật tổ chức chính phủ: phe đảng hay cải cách”