Nhân Quyền và Phát Triển của Việt Nam trong Bang Giao Việt-Mỹ

Trần Phan. 02.08.2015, VOA. http://www.voatiengviet.com/content/nhan-quyen-va-phat-trien-cua-vietam-trong-bang-giao-viet-my/2895558.html Chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đón sự tiếp trọng thị của chính quyền Mỹ được xem là một cột mốc trong tiến trình chuyển trục của Việt Nam. Tin liên hệ Nếu VN chọn Hoa Kỳ làm đồng minh, TQ có áp dụng lạiĐọc tiếp “Nhân Quyền và Phát Triển của Việt Nam trong Bang Giao Việt-Mỹ”