Thế Lực Phản Động

Trần Phan. 20.08.2015 http://www.voatiengviet.com/content/the-luc-phan-dong/2924196.html Ông Nguyễn Phú Trọng trong một cuộc họp báo tại Hà Nội, ngày 3/7/2015. Tin liên hệ Nghĩ về Cuba nghĩ về Việt Nam Văn hoá ‘quy hoạch’ ở Việt Nam Tượng đài và dân trí Cộng sản Việt Nam sợ gì nhất? Mối quan hệ thông tin giữa chính quyềnĐọc tiếp “Thế Lực Phản Động”

Dân chủ hóa sẽ bớt đút lót tham nhũng

Nam Nguyên, RFA. 2015-08-18 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/corruption-blocked-development-nn-08182015160557.html 08182015-corruption-blocked-development-nn.mp3 Sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp thể hiện tình trạng nền kinh tế. Việt Nam được các chuyên gia cho rằng nếu bớt được tình trạng nhũng nhiễu thì lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tăng lên và nâng cao năng lực cạnh tranh cho họ. Nhiêu khêĐọc tiếp “Dân chủ hóa sẽ bớt đút lót tham nhũng”