Luật tôn giáo: đột phá hay siết chặt?

BBC, 20 tháng 8 2015 http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2015/08/150820_vn_religion_law_bill_opinions   Nhà nước Việt Nam luôn khẳng định có các chính sách tôn trọng quyền tự do, tôn giáo tín ngưỡng và quyền không tôn giáo, tín ngưỡng. Dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo mới được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam đưa ra bàn thảo,Đọc tiếp “Luật tôn giáo: đột phá hay siết chặt?”

Tiền đồng đi về đâu ?

Nam Nguyên, phóng viên RFA. 2015-08-21 http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReviewOnlineDomesticPress/what-is-the-future-of-vns-currency-nn-08212015100414.html 8 tháng mất giá 5%: tiền đồng đi về đâu ? Nhân viên ngân hàng đang đếm tiền đồng Việt Nam. AFP photo Đúng như tiên đoán của các chuyên gia, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hôm 19/8 đã tiếp tục hạ giá tiền đồng 1% vàĐọc tiếp “Tiền đồng đi về đâu ?”