Ý thức hệ và lợi ích quốc gia – Bên nào trọng bên nào khinh?

Cát Linh, phóng viên RFA. 2015-08-04 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/ideology-n-national-interest-08042015062238.html 08042015-ideology-n-national-interest.mp3 Ông Ted Osius, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam trong cuộc gặp gỡ với cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Little Saigon hôm Chủ Nhật, 12 Tháng Bảy, 2015.  Photo Ngọc Lan, RFA Trong buổi gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Little Sài Gòn,Đọc tiếp “Ý thức hệ và lợi ích quốc gia – Bên nào trọng bên nào khinh?”