Trang về Thủ tướng Dũng ‘làm mưa làm gió’ trên mạng

VOA Tiếng Việt. 01.01.2016 http://www.voatiengviet.com/content/trang-ve-thu-tuong-dung-lam-mua-lam-gio-tren-mang/3127300.html Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng chờ đợi sự xuất hiện của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hà Nội vào ngày 05/11/2015.  Việt Nam sắp tham gia thượng đỉnh ASEAN do Tổng thống Mỹ chủ trì Việt Nam nằm trong 10 nước Đông Nam Á tham […]

Báo trong nước ‘mấp mé’ về đa đảng

BBC, 2 tháng 1 2016 http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/01/160102_story_multiparty_vn Image copyright AFP Image caption Người dân trông đợi Đại hội Đảng sẽ đem lại những chuyển biến kinh tế – xã hội trong năm 2016 Vài tuần trước ngày diễn ra Đại hội Đảng 12, mạng xã hội đang chia sẻ link bài trên một tờ báo kinh […]