‘Đại hội 12: Cơ hội hiện vẫn là 50/50’

BBC, 17 tháng 1 2016 Cập nhật lúc 23:37 ICT http://www.bbc.com/vietnamese/multimedia/2016/01/160117_nguyenandan_party_personnel Cơ hội cho các cánh được cho là đang ‘tranh dành quyền lực’ ở trong Đảng vẫn còn với tỷ lệ là 50/50 và phải chờ đợi ‘ngã ngũ’ ở Đại hội 12 sắp khai mạc từ ngày 20/01/2016, theo quan điểm của mộtĐọc tiếp “‘Đại hội 12: Cơ hội hiện vẫn là 50/50’”