Việt Nam có thể tiến hành cải cách chính trị hay không (III)?

Posted by adminbasam on 19/01/2016, Blog RFA Nguyễn Thị Từ Huy 19-1-2016 Tiếp theo Phần I và Phần 2 Ta hãy trở lại với câu hỏi cuối bài trước : « Ông TBT có thực sự muốn làm trong sạch Đảng, có thực sự muốn chống tham nhũng ? » Chúng ta không ở trong đầu TBT Nguyễn Phú […]

Ông Vũ Ngọc Hoàng, giá tất cả TW đều như ông!

http://www.danchimviet.info/archives/100459/ong-vu%CC%83-ngo%CC%A3c-hoang-gia-tat-ca%CC%89-tw-deu-nhu-ong/2016/01 Ông Vũ Ngọc Hoàng. Ảnh báo tuoitre Đọc bài trả lời phỏng vấn cuả ông do báo Tuổi Trẻ thực hiện hôm 16/01, quả thật tôi hết sức bất ngờ. Thú thật là tôi chưa bao giờ tâm đắc như vậy với một đảng viên cộng sản. Ông nói: “Tình hình hiện nay phải […]