‘Thủ tướng Dũng rút là kịch hết sớm’

bbc, 26 tháng 1 2016 http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/01/160126_dung_pm_congress Image copyright Hoang Dinh Nam AFP Image caption Đại hội đã chấp thuận đơn xin rút lui của ông Dũng vào chiều 25/1 Công tác kiểm phiếu chọn các ứng viên được giới thiệu bổ sung tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 được thực hiện tạiĐọc tiếp “‘Thủ tướng Dũng rút là kịch hết sớm’”

Đại hội 12: ‘Người nào lên cũng phải cải cách’

Nguyễn Hoàng BBC Tiếng Việt, Hà Nội, 26 tháng 1 2016 http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/01/160126_nguoi_nao_len_cung_phai_cai_cach Những yếu tố nào thúc giục thay đổi tại Đại hội Đảng và vì sao ghế tổng bí thư lại quan trọng vào lúc này? Trả lời BBC Tiếng Việt tại Hà Nội hôm 25/1, kinh tế gia Lê Đăng Doanh nói rằngĐọc tiếp “Đại hội 12: ‘Người nào lên cũng phải cải cách’”