Đại hội XII dưới góc nhìn của Giáo sư Chu Hảo

Mặc Lâm, biên tập viên RFA.  2016-01-29 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vcp-congress-view-of-prof-chu-hao-ml-01292016122035.html Nghe hoặc Tải xuống Phiếu bầu ủy viên dự khuyết tại Đại hội đảng toàn quốc lần 12 hôm 26/1/2016 AFP photo Đại hội XII xem như đã kết thúc sau một tuần làm việc với những diễn biến bất ngờ đầy kịch tính. Đây là lầnĐọc tiếp “Đại hội XII dưới góc nhìn của Giáo sư Chu Hảo”