Đại hội XII dưới góc nhìn của Giáo sư Chu Hảo

Mặc Lâm, biên tập viên RFA.  2016-01-29 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vcp-congress-view-of-prof-chu-hao-ml-01292016122035.html Nghe hoặc Tải xuống Phiếu bầu ủy viên dự khuyết tại Đại hội đảng toàn quốc lần 12 hôm 26/1/2016 AFP photo Đại hội XII xem như đã kết thúc sau một tuần làm việc với những diễn biến bất ngờ đầy kịch tính. Đây là lần […]