Đường lối bảo thủ sẽ cản trở đổi mới?

PGS. TS. Phạm Quý Thọ Học viện Chính sách và Phát triển, BBC, 24 tháng 1 2016 http://www.bbc.com/vietnamese/forum/2016/01/160124_vn_consevatism_and_obstacle   Image copyright Reuters Image caption Tác giả đặt câu hỏi liệu một đường lối ‘bảo thủ’ trong Đảng sẽ cản trở quá trình và công cuộc đối mới đang diễn ra ở Việt Nam. Đại hộiĐọc tiếp “Đường lối bảo thủ sẽ cản trở đổi mới?”