Tương lai của Đảng CSVN sẽ thế nào?

BBC, Jan 16 2015. 9 giờ trước http://www.bbc.com/vietnamese/multimedia/2016/01/160116_dangchibinh_partycongress Tác giả của Hồi ký ‘Thép Đen’, ông Đặng Chí Bình, một cựu điệp báo viên của Việt Nam Cộng Hòa từng có 18 năm tù trong các nhà tù và trại cải tạo ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1962, bình luận về Đại hộiĐọc tiếp “Tương lai của Đảng CSVN sẽ thế nào?”