Vì sao ông Nguyễn Phú Trọng có thể lộng hành trong Đảng về nhân sự?

http://www.dangviengopy.info/2016/01/nguyen-phu-trong-long-hanh-trong-dang.html Ban Biên tập tiếp tục nhận được ý kiến của ông Nguyễn Đông Sương, cán bộ nghỉ hưu về tình hình nhân sự cấp cao của Đảng trước thềm Đại hội XII. Những lời tâm huyết của ông Sương đọc qua dù đau đớn nhưng đó lại là sự thật đang diễn ra ngayĐọc tiếp “Vì sao ông Nguyễn Phú Trọng có thể lộng hành trong Đảng về nhân sự?”

Ai kéo bè kết cánh?

http://www.danchimviet.info/archives/100142/ai-keo-be-ket-canh/2016/01 04/01/16 | Người Buôn Gió Rất nhiều lần báo chí Việt Nam để cập đến chuyện kết bè cánh trong Đảng. Đích thân Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng rất nhiều lên án chuyện bè phái trong nội bộ Đảng. Trước vấn đề nhân sự cho đại hội đảng CSVN khoá tới, ông Trọng mộtĐọc tiếp “Ai kéo bè kết cánh?”