Thư của ông Trịnh Văn Lâu gửi TBT Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị

Basam on 05/01/2016 https://anhbasam.wordpress.com/2016/01/05/6389-thu-cua-ong-trinh-van-lau-gui-tbt-nguyen-phu-trong-va-bo-chinh-tri/ Đôi lời: Trang Ba Sàm nhận được bức thư của ông Trịnh Văn Lâu, cựu Ủy viên BCH TW đảng, cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh và tỉnh Vĩnh Long, gửi cho TBT Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH Trung ương đảng CSVN. Trong thưĐọc tiếp “Thư của ông Trịnh Văn Lâu gửi TBT Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị”

Đảng cộng sản Việt Nam phải sụp đổ

http://www.danchimviet.info/archives/100191/dang-cong-san-viet-nam-phai-sup-do/2016/01 Chỉ còn 2 tuần nữa là Đại hội lần thứ XII của đảng CSVN và hơn 1.500 đảng viên được chọn lọc sẽ bầu ra các nhân vật chủ chốt để lãnh đạo đảng và chế độ. Một đai hội mà dư luận lề trái cho là “có thể đây là đại hội cuốiĐọc tiếp “Đảng cộng sản Việt Nam phải sụp đổ”