“Bộ tứ quyền lực” bắt đầu lộ diện?

 http://danlambaovn.blogspot.com/2016/01/bo-tu-quyen-luc-bat-au-lo-dien.html Bộ tứ quyền lực” cộng sản lộ diện? Hoàng Trần (Danlambao) – Hội nghị trung ương 14 của đảng CSVN vừa kết thúc ngày họp bàn đầu tiên. Trong 3 ngày mật nghị, 200 uỷ viên trung ương sẽ tham gia vào cuộc chiến quyền lực để chọn ra 4 người ngồi vào 4Đọc tiếp ““Bộ tứ quyền lực” bắt đầu lộ diện?”