Làm lãnh đạo phải có dũng khí và trình độ

http://www.dangviengopy.info/2015/12/lam-lanh-dao-phai-co-dung-khi.html Trung tướng Lưu Phước Lượng, nguyên phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, đã tiếp nối mạch ý kiến góp ý Đại hội Đảng XII: “Làm lãnh đạo phải có dũng khí và trình độ“. “Xoay quanh vấn đề cán bộ và tiếp tục đổi mới để chủ động hội nhập, gần đây […]

Những bí ẩn về thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

http://www.danchimviet.info/archives/97309/nhung-bi-an-ve-thu-tuong-nguyen-tan-dung/2015/07 Bài viết sau đây của một người ký tên Hoàng Dũng, “đang làm việc ở Văn Phòng Trung Ương” Đảng Cộng sản Việt Nam, được blog “Tin Lề Trái” đăng vào ngày 30 tháng 5 năm 2010. Trong một xã hội văn minh thì lý lịch, hoàn cảnh xuất thân, sự nghiệp công tác […]