Làm lãnh đạo phải có dũng khí và trình độ

http://www.dangviengopy.info/2015/12/lam-lanh-dao-phai-co-dung-khi.html Trung tướng Lưu Phước Lượng, nguyên phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, đã tiếp nối mạch ý kiến góp ý Đại hội Đảng XII: “Làm lãnh đạo phải có dũng khí và trình độ“. “Xoay quanh vấn đề cán bộ và tiếp tục đổi mới để chủ động hội nhập, gần đâyĐọc tiếp “Làm lãnh đạo phải có dũng khí và trình độ”

Những bí ẩn về thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

http://www.danchimviet.info/archives/97309/nhung-bi-an-ve-thu-tuong-nguyen-tan-dung/2015/07 Bài viết sau đây của một người ký tên Hoàng Dũng, “đang làm việc ở Văn Phòng Trung Ương” Đảng Cộng sản Việt Nam, được blog “Tin Lề Trái” đăng vào ngày 30 tháng 5 năm 2010. Trong một xã hội văn minh thì lý lịch, hoàn cảnh xuất thân, sự nghiệp công tácĐọc tiếp “Những bí ẩn về thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng”