Đại hội Đảng: Tham nhũng cản trở đổi mới

Nam Nguyên, phóng viên RFA.  2016-01-20 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vcp-12-congress-anti-corruption-result-key-reform-nn-01202016080442.html Đại hội Đảng: Tham nhũng cản trở đổi mới Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam hôm 20/01/2016. AFP PHOTO Chìa khóa mở cánh cửa cải cách Nền kinh tế Việt Nam sau 30 năm đổi mới đã hết động lực phát triển, đất nước thực sự […]