Đại hội Đảng: Tham nhũng cản trở đổi mới

Nam Nguyên, phóng viên RFA.  2016-01-20 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vcp-12-congress-anti-corruption-result-key-reform-nn-01202016080442.html Đại hội Đảng: Tham nhũng cản trở đổi mới Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam hôm 20/01/2016. AFP PHOTO Chìa khóa mở cánh cửa cải cách Nền kinh tế Việt Nam sau 30 năm đổi mới đã hết động lực phát triển, đất nước thực sựĐọc tiếp “Đại hội Đảng: Tham nhũng cản trở đổi mới”